KNA Rudskogen er en underavdeling av KNA indre og Ytre Østfold som er tilknyttet hovedorganisasjonen KNA.

Rudskogen Gokart ble stiftet i 1990 av 5 ildsjeler: Otto Lund fra KNA Indre, Petter Nilsen og Vidar Holmberg fra NMK Sarpsborg, og Per Buer og Terje Aagaard fra NAF Sarpsborg. Klubben eide ikke baneanlegg selv, men baserte seg på leie på Rudskogen, den gang en del av den store banen. Treningstidene var mandag og torsdag, med sesong april – september. Gokart var på den tiden ikke akkurat prestisjefylt innen motorsporten, og måtte ofte vike for biler og motorsykler. I dag er grenen anerkjent som en av de viktigste rekrutteringsgrener for motorsport på 4 hjul. Formålsparagrafen var å arbeide for gokartens fremme (øst for Glomma – for ikke å tråkke KNA Varna på tærne). Rudskogen gokart var åpen for medlemmer av KNA, NMK og NAF, slik det også gjenspeiler seg i stifternes tilhørighet. Det var også nedfelt at man ikke skulle ”stjele” førere fra hverandre. Det var viktig for klubben at førere fra hele regionen, uavhengig av motor-organisasjon, skulle kunne føle tilhørighet og skulle kjøre på det flotte anlegget på Rudskogen.

Klubben hadde hovedfokus på opplæring. Det ble benyttet aktive førere som instruktører. Man mente det var viktig at instruktøren av og til kunne vise hvor skapet skulle stå, ved ”å kjøre fletta av” sine elever. Mer alvorlig sagt; Erfaring og resultater fra sporten skulle viderebringes direkte til nykommerne, med instruksjon både utenfor og på banen. Sentralt i klubben sto også at man skulle utdanne teknisk personell, løpsledere, flaggvakter etc. og være mest mulig selvhjulpne ved løpsarrangement.

”Svarteboka” var viktig. Alt måtte loggføres; Værforhold, temperatur, vekt, dreving, spissing, dekktrykk, kombinert med tidtaging og resultater. Etter hvert fikk man et godt erfaringsgrunnlag med hvordan karten burde innstilles etter temperatur og vær. Camber/ caster var ikke tillatt. Det skulle være nøytralt. Det samme var bakakslingen som måtte være massiv og i rustfritt ikke-magnetisk materiale. Litt manglende chassis-egenskaper ble kompensert med lening og klatring rundt på karten under kjøring, slik at man fikk øket trykk på det riktige hjulet. Det var også vanlig at man lærte å starte karten selv, selv om dette av og til resulterte i litt akrobatiske øvelser.

Dette arbeidet resulterte i at klubben fikk en del gode førere, som også hevdet seg nasjonalt. Klubben har hatt flere norgesmestere. Det var også et mål for klubben å få med flere jenter.

Treningstidene er nå endret til onsdag og søndag. Målene for klubben er fortsatt de samme. Det arbeides nå aktivt med samarbeid også over riksgrensen med svenskene, også i trenings-sammenheng og når det gjelder instruktører.

Klubben har også stort fokus på det sosiale aspektet ved sporten. Det arrangeres fellesturer og samlet deltagelse med ”Rudskog-telt” på løp. Det holdes arrangementer både vinter- og sommersesong, for å holde klubben samlet. Det utdannes fortsatt funksjonærer i klubben. Det er nå egen gokart-bane på Rudskogen, som karakteriseres som en meget rask og utfordrende bane. Banen er internasjonalt godkjent og er lengst i Norge (1.210m). Det er meget gode forhold og fasiliteter på Rudskogen for motorsport, og videre storstilt utbygging er planlagt for den store banen. Dette vil frigi depotområdet og dagens tilhørende bygninger til benyttelse kun for gokart.

NMK Sarpsborg og NAF Sarpsborg ligger nå nede i forhold til kartsport, slik at det er KNA Indre – nylig også sammenslått med Ytre (Sarpsborg og Fredrikstad) som er aktive i Rudskogen Gokart. Det rekrutteres nå førere fra Sarpsborg, Fredrikstad og Halden, i tillegg til Indre, slik opprinnelig formål var.