Tidsskjema Kartfestivalen 2018

Trenings Cadetti vil få mulighet til å trene etter obligatorisk trening, og i pausen mellom 1. og 2. innledende heat.